Văn bản QPPL

Danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có nguy cơ, tiềm ẩn tác động lớn về môi trường
Trích yếuDanh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có nguy cơ, tiềm ẩn tác động lớn về môi trường
Số văn bản4851
Kí hiệu văn bảnUBND-KTN
Ngày ban hành25/09/2017
Nội dungV/v ban hành Danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có nguy cơ, tiềm ẩn tác động lớn về môi trường và Phương án đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường đối với các dự án này trong trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lượt xem
110
Tài liệu

Các văn bản liên quan