Văn bản QPPL

Mẫu số 1: Báo cáo tổng kết tháng hành động về vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động
Trích yếuMẫu số 1: Báo cáo tổng kết tháng hành động về vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động
Số văn bản304
Kí hiệu văn bảnKTM-QLDN
Ngày ban hành20/04/2017
Nội dungV/v hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại các doanh nghiệp.
Lượt xem
1932
Tài liệu

Các văn bản liên quan