Văn bản QPPL

Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Trích yếuKhẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Số văn bản304
Kí hiệu văn bảnKTM-QLDN
Ngày ban hành20/04/2017
Nội dungV/v hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại các doanh nghiệp.
Lượt xem
844
Tài liệu

Các văn bản liên quan