?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Hội nghị tập huấn pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 tại Khu kinh tế mở Chu Lai
Thực tế thời gian qua cho thấy rất nhiều tai nạn lao động đã xảy ra và gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại các doanh nghiệp. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như thiên tai thì nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính doanh nghiệp và người lao động vẫn còn phổ biến. Ngoài ra, trong điều kiện môi trường làm việc vẫn tồn tại rất nhiều yếu tố nguy hiểm và có hại, đòi hỏi người lao động phải tự nhận thức và có biện pháp phòng tránh để bảo vệ tính mạng cho bản thân, tăng hiệu quả công việc.
          Nhằm góp phần hạn chế những rủi ro trong lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện Luật An toàn, Vệ sinh lao động ngày 25/6/2015, Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý KKTM Chu Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

          Hội nghị được tổ chức ngay tại các doanh nghiệp với nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động như triển khai pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, hướng dẫn việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, biện pháp xử lý các sự cố gây mất an toàn vệ sinh lao động, việc tổ chức hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở, phân tích các nguy cơ về bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn các chế độ hỗ trợ khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, v..v. Đối tượng tham gia hội nghị được tổ chức theo từng lớp trên cơ sở các Nhóm đối tượng được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ gồm nhóm người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, nhóm người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, nhóm người lao động thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhóm người lao động làm công tác y tế, nhóm an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động và nhóm người lao động còn lại.

          Qua chương trình các đối tượng lao động đã được trang bị nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong điều kiện thực tế tại doanh nghiệp. Trong đợt này, Hội nghị đã được tổ chức tại Công ty TNHH CCI Việt Nam thuộc KCN Bắc Chu Lai vào ngày 18/10/2017 và Công ty TNHH Moon Chang Vina tại KCN Tam Thăng vào ngày 27/10/2017.

Phùng  Thị Thủy - Phòng Quản lý doanh nghiệp

Các bài viết liên quan