?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐN ngày 28/02/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều ngày 17/10/2017, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
          Tham dự Đại hội có đồng chí Hà Diện - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Diện - Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Khu kinh tế mở Chu Lai, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý, các Công đoàn cơ sở đơn vị bạn và toàn thể đoàn viên công đoàn Ban Quản lý tham dự.
 
          Tại Đại hội, đồng chí Phạm Ân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội CĐCS lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.  Báo cáo đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Ban Quản lý đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, quan trọng trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVC và người lao động; thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương của công đoàn cấp trên; phong trào thi đua của Ban Quản lý được toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng nhiệt tình, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban, 05 năm qua (2012-2017): tổng số thu ngân sách phát sinh trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai 51.021 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 424.942 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2.536.019 triệu USD, tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đến ngày 30/9/2017:  22.566 người; tập thể, cá nhân đoàn viên công đoàn Ban Quản lý đã đạt 100% danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đoàn viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, đặc biệt có 01 đồng chí được tăng thưởng Huân chương Lao động hạng II; nhiều năm liền được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh. 


Quang cảnh Đại hội

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Diện - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở trong thời gian qua và đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy và thường xuyên bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động của Ban Quản lý đạt hiệu quả cao.
 
     Đồng chí Đỗ Xuân Diện - Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý KKTM Chu Lai đã ghi nhận phong trào công đoàn đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Ban Quản lý trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới hoạt động Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu; nâng cao vai trò trách nhiệm ý thức của người lao động trong công việc được giao, tích cực học tập nâng cao trình độ; tiếp tục duy trì khối đoàn kết nội bộ, phát động các phong trào thi đua ngày càng vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 nhóm dự án trọng điểm mà UBND tỉnh đã giao, góp phần hoàn thành sự nghiệp xây dựng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung.
 
 

Đồng chí Đỗ Xuân Diện - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTM Chu Lai
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch và hiệu quả, Đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý KKTM Chu Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 09 đồng chí. Đại hội cũng bỏ phiếu bầu ra 02 đại biểu Công đoàn ưu tú đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và  Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Quản lý lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -  2022 đã được toàn thể đoàn viên công đoàn tán thành thông qua. 
 

Ban chấp hành Công đoàn mới ra mắt nhận nhiệm vụ 
 
     Nhân dịp này, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển tỉnh Quảng Nam cho 13 người, trong đó có 05 cá nhân là Lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, 08 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. 
 
                           Kim Dung - Ủy viên BCH CĐCS Ban Quản lý KKTM Chu Lai
 

Các bài viết liên quan