?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Ngày 15/8/2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/10/2017.
            Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (LĐNN); cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép LĐNN làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến.

           Ngoài ra, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định như sau:

- Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm tờ khai và giấy tờ kèm theo phù hợp với quy định về giao dịch điện tử và quy định về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có các giấy tờ kèm theo ở dạng chứng từ giấy thì người sử dụng lao động  phải chuyển sang chứng từ điện tử dạng: pdf, doc, docx, jpg và phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phải phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

+ Được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

- Khi các giấy tờ chứng từ giấy không có giá trị pháp lý thì chứng từ điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Thông tư cũng quy định, người sử dụng lao động có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án: Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp thuận và cơ quan cấp giấy phép lao động hoặc thực hiện qua cổng thông tin điện tử.

 

Chi tiết Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH tại đây

Nguyễn Thị Thảo Sương- Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp

Các bài viết liên quan