?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

THACO dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2017
Với chiến lược phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với ngành nghề chính là sản xuất ô tô có quy mô và từng bước cạnh tranh với các nước trong khu vực
         THACO luôn tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp lớn nước ngoài trong việc sản xuất linh kiện và phụ tùng, xây dựng hệ thống các ngành nghề phụ trợ công nghệ cao, trong 7 tháng đầu năm 2017, THACO tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu thị trường ô tô Việt theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). 

Theo thống kê, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 19.345  xe. Trong đó, THACO dẫn đầu thị trường với doanh số 6.854 xe, chiếm 35,4% thị phần ôtô cả nước .             Trong 7 tháng đầu năm 2017, doanh số bán hàng của THACO đã đạt mức lũy kế 54.728 xe, chiếm 37,8 % thị phần. Trong đó, dòng xe thương mại của THACO trong tháng 7 đạt doanh số trên 3.108 xe, tính chung 7 tháng đầu năm 2017 đạt 25.977 xe. Doanh số xe du lịch THACO tháng 7 đạt 3.746 xe, tính chung 7 tháng đầu năm đạt 28.751 xe. 

             Năm 2017 là năm cuối của lộ trình giảm thuế từ 30% về bằng 0% và cũng là năm cuối của chiến lược phát triển 3 năm (2015-2017) của THACO. Do vậy, năm 2017 được xem là cột mốc mà THACO phải hoàn thành chiến lược 3 năm đã đề ra nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập ASEAN. Với những thành quả đạt được cùng với những kinh nghiệm và các nguồn lực mà THACO đã tích luỹ được, THACO sẽ vững tiến chặng đường trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN.

 Nguyễn Hữu Anh Thư - Phòng Quản lý đầu tư

Các bài viết liên quan