?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

THACO ÁP DỤNG MỨC GIÁ CHUNG TRÊN TOÀN QUỐC
Để đồng nhất giá xe cũng như đảm bảo quyền lợi khách hàng, kể từ ngày 1/8/2017, Thaco công bố giá bán mới áp dụng chung với tất cả các showroom, đại lý trực thuộc của Thaco trên toàn quốc, cụ thể như sau:
                  v Giá bán lẻ thương hiệu KIA:


v
Giá bán lẻ thương hiệu Mazda:


v
Giá bán lẻ thương hiệu Peugeot:


 

Nguyễn Hữu Anh Thư - Phòng Quản lý đầu tư

Các bài viết liên quan