?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Ngày 20/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
           Theo đó, sửa đổi một số điều tại Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế mở Chu Lai như sau:

1.     Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Khu Kinh tế mở Chu Lai bao gồm thị trấn Núi Thành và các xã: Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và Phường An Phú thuộc Thành phố Tam Kỳ; các xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; có ranh giới địa lý được xác định như sau:

a) Phía Đông giáp biển Đông;

b) Phía Tây giáp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khu vực thuộc huyện Núi Thành; giáp sông Bàn Thạch khu vực thuộc Thành phố Tam Kỳ; giáp đất hiện trạng các xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều khu vực thuộc huyện Thăng Bình.

c) Phía Nam giáp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

d) Phía Bắc giáp đường nối quốc lộ 1A với đường ven biển 129”.


          2.
Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Khu phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai được bố trí tại xã Tam Quang và một phần xã Tam Nghĩa, có quy mô 1.012 ha gắn với sân bay Chu Lai”.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/9/2017.

 

Trịnh Thị Hường - Phó Chánh Văn phòng Ban

Các bài viết liên quan