?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH Ducksan Vina
Công ty TNHH Ducksan Vina được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng cuối năm 2016, tại Khu công nghiệp Tam Thăng- Thành phố Tam Kỳ thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai- Tỉnh Quảng Nam.
        Đây là một trong những nhà đầu tư Hàn Quốc có thương hiệu về sản xuất các sản phẩm sợi, vải, dệt, nhuộm với tổng số lao động khoảng 200 người.

         Sau khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền vận động người lao động gia nhập công đoàn. Chiều ngày 17/5/2017, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Ducksan Vina tại KCN Tam Thăng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân lao động Công ty.

         
          Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã công bố Quyết định kết nạp 30 đoàn viên công đoàn và Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty gồm 05 đồng chí.

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Sơn- Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh nhấn mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Việc thành lập CĐCS Công ty gắn với hiệu quả họat động là việc làm thiết thực, thể hiện sự quyết tâm của tổ chức công đoàn, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, đồng thời tăng cường được vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời trong thời gian đến là xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; làm tốt chức năng bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn. Đồng thời, kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty quan tâm tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

         Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, đồng chí Hồ Đặng Nhật Tân trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và hứa sẽ phát huy tốt vai trò của cá nhân cũng như tổ chức CĐCS trong thời gian tới.

            Nguyễn Thị Thảo Sương - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp

Các bài viết liên quan