?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2017 - 2021
Thực tế hiện nay cho thấy, việc nắm bắt các quy định pháp luật của doanh nghiệp nói chung còn rất hạn chế. Điều này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
         Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính doanh nghiệp khi chưa tập trung nghiên cứu các quy định pháp luât, nền tảng pháp lý còn hạn chế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Nguyên nhân khách quan có thể kể đến là sự phức tạp của hệ thống pháp luật hiện nay, vấn đề ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản luật thường xuyên diễn ra, sự không thống nhất trong hệ thống các văn bản luật. Từ thực tế đó cho thấy công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cần được chú trọng nhiều hơn để giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

Tại tỉnh Quảng Nam, theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở tư pháp tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-STP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021.

Theo đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được xây dựng để triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến như:

- Cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, lao động, môi trường, bảo hiểm, v..v.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt đông sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật đề đề xuất giải quyết.

Trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc nắm bắt các quy định pháp luật đầu tư kinh doanh không còn giới hạn trong nước mà kể cả các hành lang pháp lý khu vực và thế giới. Do vậy, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cần được các cơ quan, ban ngành thực hiện thường xuyên, đồng thời đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp có được những kiến thức, kỹ năng có giá trị và hữu ích áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

 

                                                      Phùng Thị Thủy – Phòng Quản lý doanh nghiệp

         

Các bài viết liên quan