?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Triển khai thực hiện Tháng hành động An Toàn Vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai
Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được hiệu quả, thiết thực hơn, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức triển khai Tháng hành động về VSATLĐ lần thứ 1 năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.
        Theo đó các doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động trên theo 03 giai đoạn : trước tháng hành động (trong tháng 4/2017), trong tháng hành động (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017) và sau tháng hành động (Từ ngày 01/6/2017 đến trước ngày 30/6/2017) với các nội dung chủ yếu sau :

- Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; các biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp.

- Triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, khắc phục các sai phạm về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) tại doanh nghiệp, trong đó chú trọng các hoạt động phù hợp với điều kiện lao động thực tế của doanh nghiệp như:

+ Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động và cập nhật, bổ sung các kiến thức mới về ATVSLĐ.

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng cháy chữa cháy.

+ Tự tổ chức kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy móc, nhà xưởng… và việc chấp hành các quy định của pháp luật, doanh nghiệp về ATVSLĐ-PCCN, quy trình biện pháp làm việc an toàn tại nơi làm việc.

+ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN bằng các tài liệu, hình ảnh, cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

+ Đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ do nhà nước, doanh nghiệp ban hành.

+ Tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp ; bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện không đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

- Treo các băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng và trong khu vực sản xuất, làm việc của doanh nghiệp.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với người lao động và người sử dụng lao động trong việc nâng cao nhận thức về ATVSLĐ nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện tốt Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4401/BLĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017; Kế hoạch số 6238/KH-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 1629/KH-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Nam lần thứ 1 năm 2017.

Kim Dung – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Các bài viết liên quan