?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Tình hình quản lý lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai trong Quý I/2017
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 75 dự án đi vào hoạt động với tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp là gần 21 nghìn người, trong đó số lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 7.887 người.
             Trong Quý I/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã cấp 30 Giấy phép lao động cho người nước ngoài,  tăng 57 % so với cùng kỳ năm 2016, trong đó cấp mới: 19 giấy phép, cấp lại: 11 giấy phép, đa phần người lao động nước ngoài đến từ các nước Đông Nam Á và làm việc chủ yếu tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may, dệt, nhuộm, cơ khí, điện tử; thông báo phê duyệt 02 Nội quy lao động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó đã đề nghị 01 doanh nghiệp điều chỉnh và đã được phê duyệt lại; tiếp nhận 03 Thỏa ước lao động của doanh nghiệp, trong đó đề nghị 02 doanh nghiệp điều chỉnh lại một số nội dung không đúng quy định và đã có văn bản tiếp nhận 01 TƯLĐ đã điều chỉnh; thu hồi 02 Giấy phép lao động.

          Trong 03 tháng đầu năm, Ban Quản lý tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về pháp luật liên quan đến lao động, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan đi kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình và hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chi trả lương, thưởng, hỗ trợ Tết 2017 cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhìn chung, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này và phần lớn thưởng, hỗ trợ Tết cho người lao động thêm 01 tháng lương. Do đó, kể từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay, tình hình lao động tại các doanh nghiệp ổn định, không còn tình trạng nghỉ việc nhiều.

          Với tình hình hoạt động ổn định của các doanh nghiệp, trong Quý này, Ban Quản lý đã quyết định khen thưởng cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Hồng Đào và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho tập thể và 05 cá nhân đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai. Đây là dịp vinh danh các cá nhân, doanh nghiệp và tiếp tục động viên, khích lệ các cá nhân, tập thể các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển.

          Ngoài ra, Ban Quản lý tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nhằm đảm bảo giảm chi phí và thời gian đi lại của các doanh nghiệp.

          Trong Quý II năm 2017, Ban Quản lý tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc tại các doanh nghiệp để hướng dẫn các thủ tục hành chính về lao động nước ngoài, nội quy, thỏa ước lao động tập thể,... Đồng thời phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan khác trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về pháp luật lao động, thuế cho người lao động, người sử dụng lao động nhằm thực hiện đúng chính sách của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.


Kim Dung - Phòng Quản lý doanh nghiệp

Các bài viết liên quan