?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Tỉnh Quảng Nam tạo môi trường cho hoạt động khởi nghiệp
Thời gian qua, cụm từ “Khởi nghiệp” được quan tâm và nhắc đến nhiều hơn. Chính phủ đã cụ thể hóa sự quan tâm đến hoạt động này tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
           Theo đó, sẽ tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, thúc đẩy phát triển môi trường khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam, “Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tại thành phố Hội An - Hoi An Startup Club” vừa ra đời với mục tiêu hỗ trợ các chương trình, ý tưởng khởi nghiệp trên lĩnh vực du lịch và nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn kết với dịch vụ du lịch; phát triển công nghệ thông tin, dạy nghề và làng nghề. Được biết, sau Hội An, tỉnh sẽ tiếp tục ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp tại thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Hiện nay, Quảng Nam đang khuyến khích khởi nghiệp ở 03 lĩnh vực là du lịch, cơ khí và nông nghiệp (nông nghiệp sạch, nông nghiệp du lịch). Tại Khu kinh tế mở Chu Lai, ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô được xác định là định hướng khởi nghiệp hàng đầu trên nền tảng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải. Việc ra đời các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này sẽ giúp ngành ô tô tại Chu Lai tiếp tục gia tăng tỷ lệ nội địa hóa nhằm giảm giá thành, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường.


                          (Phùng Thị Thủy –Phòng Quản lý doanh nghiệp)

 

Các bài viết liên quan