?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

Cải thiện môi trường đầu tư Khu kinh tế mở Chu Lai, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang ngày càng được coi trọng và trở thành công cụ để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc khi đưa ra quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư tại Việt Nam qua việc so sánh PCI giữa các địa phương.
        Nhận thức được tầm quan trọng đó, với quan điểm doanh nghiệp là đối tác, đối tượng phục vụ, những năm qua chỉ số PCI của Quảng Nam đã cải thiện rõ rệt. Từ địa phương xếp hạng thứ 63 năm 2007 đến năm 2015 PCI của Quảng Nam đã tăng lên đến bậc thứ 8, xếp vị trí thứ 2 tại khu vực vùng duyên hải miền Trung. Điều này cho thấy sự thay đổi đột phá của Quảng Nam về cải thiện môi trường kinh doanh. Những thay đổi đó thể hiện ở nhiều mặt, đặc biệt là các chỉ tiêu về tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động và đào tạo lao động.

Góp phần vào những thay đổi đó của tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, Khu kinh tế mở Chu Lai cũng đã có nhiều hành động cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại khu kinh tế, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư. Đến nay cộng đồng doanh nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã lên đến hơn 100 doanh nghiệp, trong đó có gần 1/3 là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những doanh nghiệp này hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghiệp cho đến dịch vụ và du lịch. Điều này tạo nên sự đa dạng cho cộng đồng doanh nghiệp, đưa ra những đòi hỏi và thách thức rất lớn cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc quản lý và phục vụ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực đáng kể, trong năm 2016, Ban Quản lý đã đạt được nhiều kết quả khả quan góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như thực hiện lập và công bố công khai các đồ án quy hoạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân đều biết; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan liên quan để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thành nhiều công trình hạ tầng then chốt; triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất sạch, v..v. Với những hoạt động đó, trong năm 2016, Ban Quản lý đã thu hút và cấp phép 11 dự án, tổng vốn đăng ký 1.815 tỷ đồng, tương đương 82,5 triệu USD, trong đó 06 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 67,5 triệu USD.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, trên cơ sở định hướng và quan điểm chung của tỉnh Quảng Nam, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Ban Quản lý tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Khu kinh tế, tập trung cho các nhiệm vụ cụ thể như:

Thu hút và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kể cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội trong đó bên cạnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh thì đặc biệt thu hút các nguồn vốn hỗ trợ ODA, vốn vay từ Ngân hàng phát triển và nguồn thu từ khai thác quỹ đất, v..v.

Tổ chức và duy trì việc gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp về môi trường của doanh nghiệp, hạn chế tối đa và xử lý kiên quyết các vi phạm về ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và môi trường đầu tư của khu kinh tế.

Kết hợp với các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo công nhân kỹ thuật cung cấp cho các doanh nghiệp, trước hết ưu tiên cho công nhân ngành dệt, may, cơ khí, du lịch.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính đã được phê duyệt, tổ chức công bố, niêm yết công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý theo quy định, tiếp tục rà soát cắt giảm các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách hành chính.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc nơi công sở, xây dựng tác phong chuyên nghiệp, năng động cho từng cán bộ, công chức, người lao động. Tăng cường việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong giao dịch với doanh nghiệp.

Bên cạnh mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư khu kinh tế, góp phần nâng cao chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam, các hoạt động nêu trên còn giúp Khu kinh tế mở Chu Lai đảm bảo tiêu chí Khu kinh tế trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện thành công Kết luận số 25/KL-TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam.

 

Phùng Thị Thủy –Phòng Quản lý doanh nghiệp

Các bài viết liên quan