Văn bản mới ban hành

THỦ TỤC - HỒ SƠ

Các thủ tục về môi trường(Thứ năm 07/11/2013)

Các thủ tục về môi trường của dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai...

Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư ...

Cấp phép xây dựng(Thứ hai 07/10/2013)

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng...