?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Quy hoạch

Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích đất ven biển để phát triển du lịch vào khoảng 7.000 ha với 70km bờ biển. ...

KKTM Chu Lai được quy hoạch có 4 Khu đô thị với tổng diện tích 15.000ha, bao gồm:...

Bản đồ quy hoạch tổng thể khu kinh tế mở Chu Lai...