Văn bản mới ban hành

Quy hoạch

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai(Thứ ba 08/10/2013)

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai...

Khu công nghiệp Tam Hiệp(Thứ ba 08/10/2013)

KHU CÔNG NGHIỆP, CẢNG VÀ HẬU CẦN CẢNG TAM HIỆP...

KHU CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI...