?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Quy hoạch

Khu công nghiệp Tam Hiệp
KHU CÔNG NGHIỆP, CẢNG VÀ HẬU CẦN CẢNG TAM HIỆP

- Tổng diện tích qui hoạch: 718ha
- Đã đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để phục vụ nhà đầu tư
- Lĩnh vực thu hút đầu tư: công nghiệp phụ trợ cho ngành ôtô; chế tạo thiết bị điện tử, viễn thông; sản xuất vật liệu xây dựng, thủy tinh và các sản phẩm từ cát silic…Đặc biệt, tập đoàn ô tô Trường Hải đã đầu tư tại đây Nhà máy động cơ công suất 25.000 động cơ/năm theo công nghệ được chuyển giao từ Tập đoàn Hyundai – Hàn Quốc.
- KCN Tam Hiệp gắn liền với Cảng Tam Hiệp với 7 cầu cảng, trong đó, cầu cảng số 1 do Tập đoàn ô tô Trường Hải đầu tư đã đi vào hoạt động, ngoài ra cũng đã cấp phép cho Công ty Cổ phần Sô đa Chu Lai đầu tư cầu cảng tiếp theo tại Cảng Tam Hiệp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

 Khởi công xậy dựng nhà máy soda Chu Lai
 


 
 
Bến số 1 - Cảng Tam Hiệp 

 
 

Các bài viết liên quan