?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Quy hoạch

KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải
KHU CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI


Chủ đầu tư: Công ty cổ phần ôtô Trường Hải

- Diện tích qui hoạch: 243ha

- Đã đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng

- Lĩnh vực thu hút đầu tư: sản xuất lắp ráp ôtô và công nghiệp phụ trợ cho ngành ôtô

- Đến nay đã có 21 dự án được cấp phép và đi vào hoạt động, trong đó có các nhà máy ôtô du lịch KIA, ôtô khách HYUNDAI và ôtô con MAZDA ...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:Nhà máy sản xuất ô tô du lịch KIA 


 

Nhà máy sản xuất ô tô Mazda
 
 

Các bài viết liên quan