?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Khu thương mại tự do

  Khu thương mại tự do khu kinh tế mở Chu Lai
  Khu thương mại tự do Chu Lai là khu thương mại tự do đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được tổ chức hoạt động theo thông lệ quốc tế vứi quy mô 1.700 ha.
  Mục tiêu thành lập và hoạt động Khu thương mại tự do Chu Lai là hình thành Trung tâm thương mại, xuất nhập khẩu, hội chợ và triển lãm quốc tế; Trung tâm sản xuất, gia công, chế biến hàng xuất khẩu; Trung tâm tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá quốc tế; Trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, lô-gi-stic. 
   
  Nhà đầu tư được phép đầu tư cửa hàng miễn thuế trong Khu thương mại tự do Chu Lai; Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh Khu thương mại tự do Chu Lai qua cảng Kỳ Hà hoặc cảng hàng không quốc tế Chu Lai không phải làm thủ tục xuất, nhập cảnh, chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương; Nhà đầu tư, thương nhân làm việc trong Khu thương mại tự do Chu Lai được cấp thẻ tạm trú thời hạn 03 năm để tạm trú trong Khu thương mại tự do Chu Lai. 
   

   
  Về ưu đãi đầu tư : được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù: được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu TMTD, từ nước ngoài nhập vào khu TMTD và từ khu thương mại tự do chuyển sang hoặc bán cho các khu thương mại tự do khác, khu chế xuất và ngược lại.
   
  Định hướng phát triển các khu chức năng và các lĩnh vực: công nghiệp chế xuất, công nghiệp phục vụ hoạt động chuyển phát nhanh bằng đường hàng không, cảng du lịch quốc tế, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí ... thông qua sân bay quốc tế Chu Lai và cảng biển Kỳ Hà.