?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Khu du lịch

    Khu du lịch khu kinh tế mở Chu Lai
    Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích đất ven biển để phát triển du lịch vào khoảng 7.000 ha với 70km bờ biển.
    Diện tích đất ven biển này có điều kiện thiên nhiên thuận lợi (bờ biển dài, đẹp, thiên nhiên trong lành, ..) để phát triển các khu nhà villas, resorts, khách sạn , khu du lịch sinh thái cao cấp ven sông, ven biển, ven vịnh.
    Đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 10 dự án du lịch đã được cấp phép đầu tư, trong đó có một số dự án lớn như dự án Khu du lịch sinh thái của Công ty cổ phần Mai đoàn Chu Lai (100% vốn Canada) vốn đầu tư 50 triệu USD, dự án Khu resort của Công ty cổ phần Miền Trung vốn đầu tư 28 triệu USD,v..v.. Trong số 10 dự án đã cấp phép đã có 5 dự án đã đi vào hoạt động.

     Cảnh đẹp Núi Bàn Thang, xã Tam Hải, huyện Núi Thành thuộc KKTM Chu Lai