?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Lịch công tác

Lịch công tác tuần(Thứ hai 25/04/2016)

Lịch công tác tuần từ 25/04/2016-29/04/2016...

Lịch công tác tuần(Thứ ba 12/04/2016)

Từ ngày 11/4/2016 đến 15/4/2016...

Lịch công tác tuần(Thứ hai 04/04/2016)

Từ ngày 04/4/2016 đến 08/4/2016...