?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Lịch công tác

Lịch công tác tuần(Thứ hai 16/06/2014)

Từ ngày 16/6 đến ngày 20/6/2014...

Lịch công tác tuần(Thứ hai 09/06/2014)

Từ ngày 09/6 đến ngày 13/6/2014 ...

Lịch công tác tuần(Thứ hai 02/06/2014)

Từ ngày 02/6 đến ngày 06/6/2014...