Lịch công tác

Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 31/7/2017 đến 04/8/2017
 
Ngày
Nội dung
 
LĐB
Thành phần mời dự
Địa điểm
Thứ Hai
31/7/2017
Sáng
- 07h30: Dự kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XII xã Tam Quang
- 08h00: Họp giao ban
 
- Dự tập huấn về cấp GCN sản xuất hàng hóa tại tp.HCM
 
 
A.Diện
CPTB
TTBTGPMB
 
Trưởng các phòng; GĐ các ĐVSN
P.QLDN
Tam Quang
 
PH tầng 2
 
Tp.HCM
Chiều
- 14h00: Hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh
- 14h00: Dự buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa
- 14h00: Đi bàn giao cột mốc quy hoạch sông Cổ cò để thực hiện công tác GPMB
- 14h00: Dự họp với Điện lực Núi Thành về giải quyết vướng mắc thi công CT CQT KV Núi Thành
- 14h00: Dự họp thẩm định xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty PTHT KCN Chu Lai
- Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về quy hoạch Khu kinh tế mở
A.Diện
CPTB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Diện
 
Các Đ/c UV BCH ĐU; P.TNMT, BQLDAHT, TTBTGPMB
 
P.QLĐT 
 
BQLDAHT
 
P.QHXD
 
P.KHTH
PH tầng 2
 
 
 
PH B - HĐND
 
Điện Bàn
 
Núi Thành
 
Sở LĐTBXH
 
Theo KH
 
Thứ Ba
01/8/2017
Sáng
- 08h00: Dự lễ công bố quyết định thành lập đoàn kinh tế quốc phòng Tam Quang
- 08h30: Kiểm tra địa chất phát sinh đoạn luồng từ Pháo số 0 đến bến số 3, dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà
A.Thương
 
 
P.QHXD, (BQLDAHT cb nd&gm)
Núi Thành
 
Hiện trường
Chiều
- 14h00: Làm việc với Tổng công ty Hàng không Việt Nam về dự án Sân bay Chu Lai
- 14h00: Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban
- 14h00: Đại hội Chi bộ TTPTHT
- 14h00: Kiểm tra hệ thống phao báo hiệu hàng hải dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà
A.Diện
 
A.Thương
A.Ân
P.KHTH
 
Đảng viên Chi bộ
Đảng viên Chi bộ
P.QHXD, BQLDAHT cb nd&gm
Tp.HCM
 
HT tầng 5
Cảng Kỳ Hà
Hiện trường
Thứ Tư
02/8/2017
Sáng
- 08h30: Làm việc với Ban Quản lý dự án Hàng hải (BGTVT)
A.Quang
BQLDAHT
PH DAHT
Chiều
- 14h00: Đại hội Chi bộ Xây dựng - Tài nguyên và môi trường
- 14h00: Làm việc với UB huyện Núi Thành về GPMB và quy hoạch NTND Tam Anh Bắc
- 14h30: Làm việc với Tập đoàn ExxonMobil
A.Thương
 
 
 
A.Diện
Đảng viên Chi bộ
 
TTBTGPMB
 
P.KHTH
HT tầng 5
 
UB huyện Núi thành
PH UB tỉnh
Tối
- 19h30: Dự Chương trình Kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam
A.Ân
 
HT - TTVH tỉnh
Thứ Năm
03/8/2017
Sáng
- 08h00: Làm việc với Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh về công tác Quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh
* Trước 10h00: Tổng hợp báo cáo tiến độ, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm để báo cáo UBND tỉnh
A.Diện
VPB, P.QHXH, P.KHTH
 
 
Các phòng, các ĐVSN, các TCT dự án
PH tầng 2
 
 
VPB
Chiều
- 14h00: Làm việc với Viện QH đô thị và nông thôn quốc gia về điều chỉnh quy hoạch chung KKTM CLai
- 14h00: Làm việc với lãnh đạo Công ty CP ĐT&PT Kỳ Hà Chu Lai về các vướng mắc trong công tác bàn giao hồ sơ, chứng từ bồi thường đối với dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà và một số dự án khác
- 14h00: Làm việc với huyện Thăng Bình về vị trí NTND Nam Thăng Bình
A.Diện
 
A.Quang
 
 
 
 
 
P.QHXD cb nd&gm
 
BQLDAHT cb nd&gm
 
 
 
P.QHXD, P.TNMT, TTBTGPMB
PH tầng 2
 
PH DAHT
 
 
 
Thăng Bình
Thứ Sáu
04/8/2017
Sáng
- Dự họp về điều chỉnh thỏa thuận dự án Nam Hội An
A.Diện
P.KHTH
PH số 2-UB
Chiều
 
 
 
 

Các bài viết liên quan