Lịch công tác

Lịch công tác
Tuần từ ngày 05/6/2017 đến 10/6/2017

Ngày

Nội dung

 

Lãnh đạo Ban

Địa điểm

Thứ Hai

05/6/2017

Sáng

- Đi công tác theo KH

- Dự học lớp giáo dục ANQP đối tượng 2

- Dự họp về lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư Tam Quang

A.Diện

A.Quang

A.Thương

Theo KH

Theo KH

Sở Xây dựng

Chiều

- 14h00: Đi khảo sát và làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự án Khu DC Tam Quang

- 14h00: Làm việc với Chi cục LTNN về xử lý tại liệu tồn đọng

- 14h00: Dự HN đánh giá tình hình công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

A.Thương

 

A.Ân

 

 

 

Núi Thành

 

PH tầng 2

 

Ks.Vĩnh Khánh

 

Thứ Ba

06/6/2017

Sáng

- Đi công tác Tp.HCM

- Làm việc với Duy Xuyên về hiện trạng

 

A.Ân

Tp.HCM

Duy Xuyên

Chiều

- 14h00: Họp với TTPTQĐ Duy Xuyên về bố trí TĐC, GPMB dự án Khu TĐC Duy Hải và dự án CCĐ

 

Duy Nghĩa

Thứ Tư

07/6/2017

Sáng

- Dự HN gặp gỡ Hoa Kỳ tại Tp.HCM

A.Ân

Tp.HCM

Chiều

- 15h00: Làm việc về xác định điều chỉnh ranh giới dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (theo Thông báo số 201/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 01/6/2017)

 

PH tầng 2

Thứ Năm

08/6/2017

Sáng

- Làm việc với Thăng Bình về hiện trạng

- Đi kiểm tra các kiến nghị về ô nhiễm môi trường tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp

* Trước 10h00: Tổng hợp báo cáo tiến độ, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm để báo cáo UBND tỉnh

 

A.Thương

Thăng Bình

Tam Hiệp

 

VPB

Chiều

- Đón và tiếp đoàn doanh nghiệp thành phố Osan Hàn Quốc

A.Ân

Theo KH

Thứ Sáu

09/6/2017

Sáng

- 08h00: Họp HĐ thẩm định báo cáo ĐTM dự án Trung tâm TMDV Panko Tam Thăng

- 08h00: Đi khảo sát KTM với đoàn Ubôn (Thái Lan)

 

 

A.Thương

Sở TNMT

Chiều

- 14h00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Osan - Hàn Quốc

- 15h30: Dự tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Gwangyang

A.Ân

 

A.Ân

PH số 2-UB tỉnh

 

PH số 3-UB tỉnh

Tối

- 20h00: Dự Lễ Festival năm 2017

A.Ân

Tam Thanh

Thứ Bảy

10/6/2017

Sáng

- 06h30: Dự điểm tâm và đưa Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Gwangyang đi khảo sát Khu KTM Chu Lai

- 09h30: Làm việc với Tập đoàn Wieland Werke về nghiên cứu đầu tư tại Khu KTM

- 10h30: Đi khảo sát cùng Tập đoàn Wieland Werke

A.Ân

 

A.Ân

Theo KH

 

PH tầng 2

 

Theo KH

Các bài viết liên quan