Lịch công tác

Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 08/5/2017 đến 12/5/2017
 
Ngày
Nội dung
 
LĐB
Thành phần mời dự
Địa điểm
Thứ Hai
08/5/2017
Sáng
- 08h00: Họp giao ban
 
- 09h00: Họp BCH Đảng ủy BQL KKTM Chu Lai
 
- 10h00: Họp Công bố Quyết định thành lập Tổ Công tác quản lý hiện trạng vùng Đông
A.Diện
CPTB
A.Diện
CPTB
A.Diện
CVPB
 
BCH Đảng ủy
 
CVPB, TTPTHT, TCT 76
PH tầng 2
 
PH tầng 2
 
PH tầng 2
Chiều
- 14h00: Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl
- 14h00: Đi kiểm tra thực tế và Họp giảm quyết kiến nghị của BQL Dự án lưới điện Miền Trung
- 14h00: Họp bàn về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Kim Phượng và hộ ông Phạm Văn Hữu
- 16h00: Họp nghe báo cáo thông qua Dự án tuyến đường DT 608
- 17h00: Họp nghe báo cáo về Dự án ĐTC KCN Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà - Sân bay Chu Lai
A.Diện
 
A.Ân
 
A.Quang
 
 
A.Diện
A.Quang
A.Diện
A.Quang
P.KHTH, P.TNMT, P.QHXD, P.QLĐT, VPB, TTPTHT
P.QHXD
 
P.TNMT, BQLDAHT
 
 
VPB; (BQLDAHT cb nd&gm)
VPB, P,KHTH, P.QHXD; (BQLDAHT cb nd&gm)
PH tầng 2
 
Hiện trường -
 Sở Công thương
PH số 2- UB huyện Núi Thành
 
PH tầng 2
 
PH tầng 2
Thứ Ba
09/5/2017
Sáng
- 08h00: Làm việc với Thăng Bình về triển khai kế hoạch GPMB năm 2017 trên địa bàn huyện
- 08h00: Đi kiểm tra tình hình sử dụng đất của Công ty Hoàng Yến
- 08h00: Họp giao ban Văn phòng Ban
- Làm việc với Duy Nghĩa và Duy Hải về công tác Quản lý hiện trạng
A.Diện
 
A.Thương
 
A.Ân
 
 
P.TNMT cb gm
 
P.TNMT cb nd&gm 
 
CC, NLĐ VPB
TCT 76
Thăng Bình
 
Hiện trường
 
PH tầng 2
Duy Xuyên
Chiều
- Làm việc với BCH Quân sự tỉnh về công trình đất quốc phòng trong dự án KDL ven biển
- Đi kiểm tra quỹ đất TĐC trên địa bàn huyện Núi Thành
- 14h00: Đại hội Chi đoàn TTPTHT
A.Diện
 
A.Thương
P.TNMT
 
P.QHXD, P.TNMT, TTBTGPMB
TTPTHT
BCH Quân sự
 
Hiện trường
 
PH tầng 4
Thứ Tư
10/5/2017
Sáng
- 07h30: Dự HN phổ biến kiến thức thống kê nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành
- 08h00: Làm việc với Núi Thành về triển khai kế hoạch GPMB năm 2017 trên địa bàn huyện
- 08h00: Làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về tình hình sử dụng đất tại Khu KTM Chu Lai
- Làm việc với xã Bình Dương về công tác quản lý hiện trạng
A.Ân
 
A.Diện
 
A.Thương
 
 
CVPB
 
P.TNMT cb gm
 
VPB, P.QHXD, P.TNMT
 
TCT 76
HT số 2-UB
 
Núi Thành
 
PH tầng 2
 
Thăng Bình
Chiều
- 13h30: Đi kiểm tra Pháp luật về Lao động, BHXH, BVMT, Công đoàn và ATVSLĐ-PCCC tại Cty CP WEI XERN SIN Việt Nam
- 14h00: Họp về phương án tự chủ, tổ chức và vị trí việc làm các ĐVSN
- 14h00: Dự họp về tình hình cấp GCN quyền sử dụng đất các xã vùng Đông Nam
- 14h00: Đi kiểm tra Dự án Vịnh An Hòa 1
- 14h00: Làm việc với HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất dự án Nhà máy nước BOO Phú Ninh
- 15h30: Họp góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện NQ số 09 của Tỉnh ủy Quảng Nam
 
 
 
A.Diện
CPTB
A.Thương
 
 
 
 
A.Diện
CPTB
P.QLDN
 
 
VPB, TTBTGPMB, TTPTHT
 
 
VPB, P.QHXD, P.TNMT
P.TNMT
 
Trưởng các phòng; GĐ các ĐVSN 
Núi Thành
 
 
PH tầng 2
 
PH số 3-UB
 
Núi Thành
Núi Thành
 
PH tầng 2
Thứ Năm
11/5/2017
Sáng
- 07h30: Dự họp triển khai kế hoạch BTGPMB các DA đầu tư trọng điểm, các khu TĐC, NTND vùng Đông Nam và tuyến đường sát biển từ Cửa Đại đến Cửa Lở
- 07h30: Đi kiểm tra Pháp luật về Lao động, BHXH, BVMT, Công đoàn và ATVSLĐ-PCCC tại Cty CP Gỗ Minh Dương Chu Lai
- 08h00: Dự làm việc với huyện Núi Thành để bàn giải quyết kiến nghị các hộ dân thuộc công trình Khu TĐC Tam Quang
- 08h00: Họp BCH Công đoàn Ban Quản lý KKTM
- 08h30: Đi bàn giao tuyến đường, hệ thống chiếu sáng đường vào nhà ga cảng HK sân bay Chu Lai
* Trước 10h00: Tổng hợp báo cáo tiến độ, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm để báo cáo UBND tỉnh
A.Diện
 
 
 
 
 
 
A.Thương
 
 
A.Ân
A.Quang
P.TNMT
 
 
 
P.QLDN
 
 
P.TNMT
 
 
BCH Công đoàn
VPB, P.QHXD, P. KHTH, BQLDAHT
Các phòng, các ĐVSN, các TCT dự án
PH số 2-UB
 
 
 
Núi Thành
 
 
PH số 3-huyện Núi Thành
 
PH tầng 2
Núi Thành
 
VPB
Chiều
- 13h30: Đi kiểm tra Pháp luật về Lao động, BHXH, BVMT, Công đoàn và ATVSLĐ-PCCC tại Cty CP Quốc tế Sơn Hà Chu Lai
13h30: Đại hội Đoàn Thanh niên Chi đoàn Khối hành chính
- 14h00: Dự họp về GPMB và hỗ trợ TĐC Khu vực sông Eo, thôn Mỹ Bình, Tam Hiệp
 
 
 
 
 
 
 
P.QLDN
 
 
Đoàn TN, Theo GM 
 
P.TNMT, P.KHTH
 
Núi Thành
 
 
HT tầng 5
 
PH số 3-huyện Núi Thành
Thứ Sáu
12/5/2017
Sáng
- 08h00: Dự HN triển khai thực hiện Nghị định Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước
- 08h00: Họp bàn về việc quyết toán các gói thầu thuộc dự án Cầu Cửa Đại
A.Ân
 
 
A.Quang
 
 
 
 
BQLDAHT cb nd&gm
HT số 2-UB
 
 
PH DAHT
Chiều
- 14h00: Đi kiểm tra thực tế và họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương của Cty CP Đạt Phương
- Đi kiểm tra điều chỉnh ĐTM Dự án Cơ khí ô tô Chu lai Trường Hải
A.Quang
 
 
A.Thương
P.QLĐT, TTPTHT
 
 
P.TNMT
Thăng Bình
 
 
Núi Thành

Các bài viết liên quan