Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Ngày: 08/01/2020 | Xem: 1558 -

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Công văn số 24/KTM-QLĐT ngày 10/01/2020 của Ban Quản lý về việc báo cáo số liệu đầu tư năm 2019 và Biểu mẫu báo cáo năm 2019

- Tải Công văn số 24/KTM-QLĐT ----> TẢI VỀ

- Tải Phụ lục báo cáo năm 2019 (phulucbaocaonam2019.xlsx)   -----> TẢI VỀ

 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04