Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Ngày: 16/09/2019 | Xem: 524 -

Các ưu đãi khi đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

1. Về Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (mười phần trăm) trong thời hạn 15 (mười lăm) năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh;
- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% (năm mươi phần trăm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 09 (chín) năm tiếp theo. 
2. Về Thuế nhập khẩu 
- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Điều 14, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
- Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 5 năm theo quy định tại Điều 15, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
3. Về miễn, giảm tiền thuê đất: thực hiện theo quy định tại Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích

Video nổi bật

Liên kết Website

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04