Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

Ngày: 21/03/2019 | Xem: 914 -

Điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành).

Phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 182,07ha. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo về điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường của dự án Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) theo đúng quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – môi trường, UBND huyện Núi Thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai triển khai thực hiện theo đúng quy định.

VĂN PHIN - Báo Quảng Nam

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích

Video nổi bật

Liên kết Website

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04