Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Tập huấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày: 02/04/2021 | Xem: 7693 -

Tập huấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai năm 2021, trong 02 ngày 31/3 và 01/4/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị tập trung phổ biến đến doanh nghiệp Bộ Luật lao động năm 2019 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con, v..v. Trong đó, tập trung nhấn mạnh những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019 so với Bộ Luật lao động năm 2012 và những quy định mới về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu triển khai áp dụng Bộ Luật lao động mới đặc biệt là những quy định liên quan đến quyền lợi người lao động (thời gian làm việc, các tính tiền lương làm thêm giờ) và một số quy định chuyển tiếp. Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có phản hồi và trao đổi với doanh nghiệp về hướng giải quyết trước mắt một số quy định trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ chuyên ngành. 

                                                           Phòng Quản lý doanh nghiệp
 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04