Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu không nung

Ngày: 05/01/2021 | Xem: 318 -

Tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu không nung

    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 7457/UBND-KTN ngày 17/12/2020 về việc tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường triển khai thực hiện các quy định về sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch nung từ đất sét trên địa bàn tỉnh trong các công trình xây dựng theo các quy định hiện hành, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
    1. Tiếp tục sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng (thay thế các quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BXD và nội dung các công trình xây dựng bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung quy định tại điểm b, khoản 3, mục III, Kế hoạch kèm theo Quyết định Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam).

     2. Thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2537/QĐUBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh.
    3. Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định về đầu tư, sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng tình hình thực hiện./.

Tác giả: Phòng QLQHXD

        
                                                                                                                             
 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04