Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Kinh phí sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Khu KTM Chu Lai năm 2020

Ngày: 17/11/2020 | Xem: 596 -

Kinh phí sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Khu KTM Chu Lai năm 2020

      Số tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai năm 2020 là 658.970.975.036 đồng. Trong đó: tiền thuê đất các khu công nghiệp 210.655.008.922 đồng, tiền sử dụng đất, thuê đất các dự án kinh doanh nhà ở là 446.261.978.648 đồng; tiền cho thuê đất thương mại, dịch vụ khác: 2.053.987.467 đồng; tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định: 114.423.094.212 đồng.

      Số còn lai thu nộp ngân sách năm 2020: 544.547.880.824 đồng. Trong đó: Ghi thu, chi tiền bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước: 131.465.274.659 đồng; thu nộp ngân sách là 413.082.606.166 đồng.

Tác giả: Phòng Kế hoạch tổng hợp
    
 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04