Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến

Ngày: 11/11/2020 | Xem: 62 -

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến

      UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập quy hoạch trong Quý IV năm 2020 và hoàn thành quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch trong quý III năm 2021. 
    Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2883/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến, quy mô khoảng 1.678 ha, với tính chất là khu chức năng hỗn hợp thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, gồm các chức năng là khu dân cư đô thị, khu du lịch, dịch vụ và một số khu chức năng khác. Đây là khu đô thị có vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, cũng như đô thị Núi Thành nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung, gắn với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu phi thuế quan, cảng biển và sân bay Chu Lai.

Tác giả: Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng.

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04