Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Tập trung thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày: 19/05/2020 | Xem: 472 -

Tập trung thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050


Quang cảnh cuộc họp. 

Theo báo cáo trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tại cuộc họp, về quy hoạch tổng thể phát triển Kinh Tế -Xã Hội (KT-XH) tỉnh đển năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyêt theo Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, đây là căn cứ quan trọng để tỉnh ta chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hằng năm, còn là công cụ để quản lý và chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Cạnh đó, về việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước đã đánh giá được kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, kết quả sử dụng, quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất,....

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, bảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cùng với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, bám sát các báo cáo chính trị của tỉnh và trung ương. Đánh giá được tác động của Hội nhập thế hệ mới và tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng thời, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn cần tiếp thu chọn lọc các ý kiến tại cuộc họp để tạo nên một bức tranh quy hoạch phát triển tổng thể.

Phương Thuận

Nguồn: www.quangnam.gov.vn

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04