?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Hỏi đáp

Mọi thắc mắc cần tư vấn hoặc giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi
Điện thoại : 84.510.3812849
Email : phungthuy86@gmail.com


Cau hoi
1: Khi đầu tư dự án vào Khu kinh tế mở Chu Lai thì được hưởng ưu đãi như thế nào về thuế thu nhập doanh nghiệp? (email thanhhung@pa.vn)
Cau tra loi: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư mới vào KKTM Chu Lai được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN như sau:
- Được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm đầu kể từ ngày đi vào hoạt động.
- Được miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo.

Gửi câu hỏi