?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

Giới thiệu

Khu kinh tế mở Chu Lai có điều kiện giao thông thuận lợi với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển gắn kết với trục giao thông quốc gia và quốc tế; có hệ thống hạ tầng điện, nước, viễn thông, xứ lý môi trường...

Khu kinh tế mở Chu Lai có vị trí địa lý rất thuận lợi để kết nối với các địa phương khác của Việt Nam và các khu vực khác trên thế giới...