?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata&rel=1&border=0&fs=1&autoplay=0" style="visibility: visible;">

Văn bản mới ban hành

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

Trong tháng 5/2014 có nhiều quy định mới có hiệu lực, cụ thể một số quy định như sau:...

Ngoài nhu cầu đầu tư, nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, chữa bệnh, học hành của nhà đầu tư và gia đình họ rất lớn. Ý thức được vấn đề này, KKTM Chu Lai được quy hoạch trong một không gian hài hòa, đầy đủ các khu chức năng và...

Khu kinh tế mở Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam có dân số gần 1,6 triệu người, trong đó có trên 50% trong độ tuổi lao động; người lao động Quảng Nam cần cù, ham học hỏi, ý thức kỹ luật lao động tốt và đặc biệt có tay nghề...