Dự án tiêu biểu

 • Cảng tam hiệp

  Cảng tam hiệp

 • Chu Lai - Trường Hải

  Chu Lai - Trường Hải

 • Nhà máy Ôtô Mazda

  Nhà máy Ôtô Mazda

 • Nhà máy CCI

  Nhà máy CCI

 • Nhà máy thức ăn Hoa Chen

  Nhà máy thức ăn Hoa Chen

Đầu tư

Tình hình thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai 9 tháng đầu năm
Trong 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1.815 tỷ đồng,

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1.815 tỷ đồng, tương đương hơn 82,5 triệu USD, trong đó có 06 dự án FDI (01 Singapore, 03 Hàn Quốc, 01 Trung Quốc, 01 Hồng Kông) với tổng vốn đăng ký 67.5 triệu USD.

 

Như vậy, tính đến ngày 30/9/2016, tổng số dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai là 117 dự án với tổng vốn đầu tư 2.154,459 triệu USD (33 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1.014,134 triệu USD, trong đó dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với vốn đăng ký giai đoạn 1: 650 triệu USD); 74 dự án đi vào hoạt động với vốn thực hiện 922,897 triệu USD (trong đó 16 dự án FDI, vốn thực hiện hơn 61,856 triệu USD).

 

 Tổng số lao động đến thời điểm ngày 30/9/2016: 21.238 người, tăng gần 10.000 lao động, làm việc tập trung chủ yếu trong các nhà máy may mặc, dệt, nhuộm tại Khu công nghiệp Tam Thăng và các nhà máy công nghiệp cơ khí ô tô tại Khu Liên hợp sản xuất và Lắp ráp ô tô Trường Hải.

 

Trong 3 tháng cuối năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư và quản lý các dự án sau cấp phép. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án (dự kiến có khoảng 5 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh). Đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, lao động và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

                                                                            Nguyễn Thị Thảo Sương