Đầu tư

Dự án kêu gọi đầu tư
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI NĂM 2016

Stt

Tên dự án

Diện tích

Địa điểm

Lĩnh vực đầu tư

Vốn đầu tư

Hình thức đầu tư

1

Dự án khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô tập trung Chu Lai

1.500 ha

Xã Tam Anh, huyện Núi Thành, thuộc KKTM Chu Lai

Sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí đa dụng và công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô

400 triệu USD

Liên doanh, 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước

2

Đầu tư xây dựng Cảng Kỳ Hà

 

35 ha

Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, thuộc KKTM Chu Lai

Đón tàu tải trọng 30.000 DWT

100 triệu USD

BT, BOT, BTO, 100% vốn nước ngoài hoặc trong nước

 

3

Đầu tư xây dựng Cảng Tam Hiệp

75 ha

Sông Bến Ván, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, thuộc KKTM Chu Lai

Đón tàu tải trọng 20.000 DWT

 

200 triệu USD

BT, BOT, BTO, 100% vốn nước ngoài hoặc trong nước

 

4

Dự án Cảng hàng không quốc tế Chu Lai

 

2.006 ha

Xã Tam Quang, Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, thuộc KKTM Chu Lai

Đầu tư xây dựng, phát triển thành sân bay trung chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách quốc tế.

1 tỷ USD

BOT, liên doanh, 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

 

 

 

 

5

Dự án khu phức hợp đô thị - du lịch – dịch vụ Nam Hội An

 

2.000 ha

 Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, xã Bình Dương, Bình Minh huyện Thăng Bình

Phát triển khu vực đô thị, khu du lịch, nghỉ dưỡng có hạ tầng kĩ thuật xã hội đồng bộ, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi và phát triển dân cư cũng như quá trình đô thị hóa khu vực.

2 tỷ USD

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn đầu tư trong nước.

 

6

Dự án khu công nghiệp đóng tàu, ngư nghiệp Tam Quang

20 ha

Xã Tam Quang, Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, thuộc KKTM Chu Lai

Dự án đóng tàu, đánh bắt hải sản

100 triệu USD

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn đầu tư trong nước.

 

7

Dự án đầu tự hạ tầng Khu công nghiệp Việt – Nhật

500ha

Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản

150 triệu USD

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn đầu tư trong nước.

 

8

Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Việt - Hàn

500ha

Xã Tam Anh, huyện Núi Thành thuộc KKTM Chu Lai

Công nghiệp cơ khí ô tô, công nghiệp chế tạo lắp ráp, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư hạ tầng KCN;

500 triệu USD

Liên doanh, 100% vốn nước ngoài hoặc 100% vốn đầu tư trong nước.

 

9

Dự án đường ven biển Tam Hòa – Tam Tiến

27km

Xã Tam Hòa, Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông

1100 tỷ đồng

BOT; BT

10

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Cảng – Đô thị Tam Thăng

1000ha

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, xã Bình Nam, Bình Sa huyện Thăng Bình

Đầu tư xây dựng hạ tầng

300 triệu USD

Liên doanh, 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước

11

Dự án đường nối KCN Tam Thăng với quốc lộ 1A

4km

Xã Bình Sa, Bình Trung, Thăng Bình

Đầu tư xây dựng giao thông

160 tỷ đồng

BOT, BT

12

Dự án đường nối Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn

12km

Huyện Duy Xuyên

Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông

480 tỷ đồng

BOT, BT