Văn bản mới ban hành

Chi phí hạ tầng

Chi phí khác(Thứ ba 08/10/2013)

Chi phí khác...

Giá điện nước(Thứ ba 08/10/2013)

Giá điện nước...

Giá đất khu chức năng(Thứ hai 07/10/2013)

Giá đất khu chức năng trong KKTM Chu Lai như sau:...