Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Danh bạ điện thoại

Ngày: 18/11/2019 | Xem: 3659 -

Danh bạ điện thoại

I.  Trưởng Ban 

- Ông Lê Vũ Thương

- Email: thuongkts88a1@yahoo.com

- ĐT: 0913.497.788

II. Các Phó Trưởng Ban

1. Ông Hoàng Châu Sơn

- Email: 

- ĐT: 0905.981.195

III. Văn phòng Ban

- Ông Huỳnh Minh Thảo - Chánh Văn phòng

- Email: thaoktmcl2014@gmail.com

- ĐT: 0983.043.123

IV. Các phòng chuyên môn
1. Phòng Quản lý đầu tư

- Ông Đinh Văn Bảo - Trưởng phòng

- ĐT: 0912. 547 779

- Email: baodvqnam@gmail.com

2. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng

- Ông Trần Thanh Tuấn - Trưởng phòng

- Email: tuanoez@gmail.com

- ĐT: 0905.233.177

3. Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường

- Ông Đỗ Hoàng - Trưởng phòng

- Email: hoangdokhtc@gmail.com

- ĐT: 0914.010.859

4. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Ông Lê Quang Triều - Trưởng phòng

- Email: trieu_khtc@yahoo.com

- ĐT: 0913.419.239

5. Phòng Quản lý doanh nghiệp

- Bà Nguyễn Thị Thảo Sương - Trưởng phòng

- Email: thaosuongoez@gmail.com

- ĐT: 0905.151.015

V. Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Phát triển hạ tầng

- Ông Đỗ Xuân Chí: Phó Giám đốc phụ trách

- Email: 

- ĐT:

2. Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Ông Nguyễn Công Thanh Hiển

- ĐT: 0913.469.063

V. Địa chỉ trụ sở

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Đường Lê Thánh Tông - phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353. 3811.907

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04