Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Hệ thống văn bản

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Cơ quan ban hành Loại văn bản File đính kèm
1 2221 V/v tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An 13/08/2020 13/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
2 2218 V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 12/08/2020 12/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
3 304 Thông báo treo cờ rủ và dừng, hoãn các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14/8 và 15/8/2020) 12/08/2020 12/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo
4 883 Văn bản chỉ đạo tuyên truyền về ứng dụng Bluzone 30/07/2020 30/07/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Công văn
5 12/CT-UBND Chỉ thị tăng cường khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Quảng Nam 17/04/2020 17/04/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo
6 41/2020/NĐ-CP Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ về Gia hạn thời gian nộp thuế 08/04/2020 08/04/2020 Chính phủ Nghị định
7 118/2015/NĐ-CP Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 18/11/2019 18/11/2019 Chính phủ Nghị định
8 3352/QĐ-UBND Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 22/10/2019 22/10/2019 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
9 10/2019/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; 25/06/2019 25/06/2019 Chính phủ Quyết định

10 1737/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 13/12/2018 13/12/2018 Chính phủ Quyết định
11 82/2018/NĐ-CP Nghị đinh của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 25/05/2018 25/05/2018 Chính phủ Nghị định
12 107/2016/QH3013 Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu 01/09/2016 01/09/2016 Chính phủ Luật
13 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016 01/07/2018 Quốc hội Luật
14 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 20/10/2015 10/12/2015 Chính phủ Nghị định
15 67/2014/QH1326/11/2014 Luật Đầu tư 26/11/2014 01/07/2015 Chính phủ Luật
16 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 25/11/2014 01/07/2015 Chính phủ Luật
17 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 26/01/2014 01/07/2015 Quốc hội Luật
18 45/2013/QH13 Luật Đất đai 29/11/2013 01/07/2014 Chính phủ Luật
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04