Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Hệ thống văn bản

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Cơ quan ban hành Loại văn bản File đính kèm
1 292 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2021 29/11/2021 29/11/2021 Ban Quản lý KKTM Chu Lai Quyết định
2 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nh Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 12/08/2021 12/08/2021 UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo
3 Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021 Kế hoạch số 622/KH-KTM ngày 28/7/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 28/07/2021 28/07/2021 Ban Quản lý KKTM Chu Lai Kế hoạch
4 Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan) Giấy Mời số 93/GM-KTM ngày 23/7/2021 về Hội nghị CCHC (kèm theo các dự thảo liên quan) 23/07/2021 23/07/2021 Ban Quản lý KKTM Chu Lai Thông báo


5 QĐ 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 15/07/2021 15/07/2021 Chính phủ Quyết định
6 40/PTHT-QLĐT ngày 07/4/2021 Thư mời về đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. 07/04/2021 07/04/2021 Trung tâm PTHT Thư mời
7 TB số 23/TB-KTM ngày 04/3/2021 Thông báo công khai bản kê tài sản, thu nhập cá nhân lần đầu năm 2021 04/03/2021 04/03/2021 Ban Quản lý KKTM Chu Lai Thông báo
8 TB số 36/TB-UBND ngày 20/01/2021 Thông báo nghỉ Tết âm lịch 2021 29/01/2021 21/01/2021 UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo
9 số 66/KTM/VP Công văn về việc tham gia góp ý sửa đổi dự thảo Quy chế hoạt động dân chủ trong hoạt động của KKTM Chu Lai (kèm theo dự thảo) 27/01/2021 27/01/2021 Ban Quản lý KKTM Chu Lai Công văn
10 2221 V/v tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An 13/08/2020 13/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
11 2218 V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 12/08/2020 12/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
12 304 Thông báo treo cờ rủ và dừng, hoãn các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14/8 và 15/8/2020) 12/08/2020 12/08/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo
13 883 Văn bản chỉ đạo tuyên truyền về ứng dụng Bluzone 30/07/2020 30/07/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Công văn
14 12/CT-UBND Chỉ thị tăng cường khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Quảng Nam 17/04/2020 17/04/2020 UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo
15 41/2020/NĐ-CP Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ về Gia hạn thời gian nộp thuế 08/04/2020 08/04/2020 Chính phủ Nghị định
16 118/2015/NĐ-CP Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 18/11/2019 18/11/2019 Chính phủ Nghị định
17 3352/QĐ-UBND Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 22/10/2019 22/10/2019 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định
18 10/2019/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; 25/06/2019 25/06/2019 Chính phủ Quyết định

19 1737/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 13/12/2018 13/12/2018 Chính phủ Quyết định
20 82/2018/NĐ-CP Nghị đinh của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 25/05/2018 25/05/2018 Chính phủ Nghị định
21 107/2016/QH3013 Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu 01/09/2016 01/09/2016 Chính phủ Luật
22 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016 01/07/2018 Quốc hội Luật
23 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 20/10/2015 10/12/2015 Chính phủ Nghị định
24 67/2014/QH1326/11/2014 Luật Đầu tư 26/11/2014 01/07/2015 Chính phủ Luật
25 65/2014/QH13 Luật Nhà ở 25/11/2014 01/07/2015 Chính phủ Luật
26 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 26/01/2014 01/07/2015 Quốc hội Luật
27 45/2013/QH13 Luật Đất đai 29/11/2013 01/07/2014 Chính phủ Luật
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04