Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

HỎI ĐÁP - TƯ VẤN

Để thuận tiện cho việc giải quyết TTHC, đề nghị cho biết cách thức thanh toán trực tuyến các khoản p
Nguyễn Xuân Minh-Hà Nội-hanoingaymoi@gmail.com-Hà Nội
Nội dung hỏi:
Để thuận tiện cho việc giải quyết TTHC, đề nghị cho biết cách thức thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí đối với trường hợp của tổ chức, doanh nghiệp?
Nội dung trả lời:
Để thực hiện thanh toán trực tuyến, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau đây: 1. Đăng ký thanh toán trực tuyến: - Bước 1: Đăng nhập vào trang http://dichvucong.quangnam.gov.vn sẽ hiện màng hình bấm vào chữ “XEM HỒ SƠ” - Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin: Giấy phép đăng ký kinh doanh, nhập mật khẩu và bấm vào nút “Xác nhận” - Bước 3: Chọn nút “Đăng ký thanh toán trực tuyến”. - Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản thanh toán, In phiếu đăng ký, ký đóng dấu và nộp tại điểm giao dịch của ngân hàng. 2. Thực hiện thanh toán - Bước 1: Đăng nhập vào trang http://dichvucong.quangnam.gov.vn sẽ hiện màng hình bấm vào chữ “XEM HỒ SƠ” - Bước 2: Chọn các hồ sơ cần thanh toán - Bước 3: Chọn nút “Thanh toán”, hệ thống tự động gửi yêu cầu đến ngân hàng để thanh toán phí, lệ phí.
Để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC phải thực hiện như thế nào?
Ha Nguyễn Thanh Quý-Thành phố Vinh-quythanhnguyen1989@gmail.com-Thành phố Vinh
Nội dung hỏi:
Để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC phải thực hiện như thế nào?
Nội dung trả lời:
Để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, tổ chức, cá nhân thực hiện theo các cách sau đây: *Cách 1: Tra cứu bằng mã số hồ sơ - Bước 1: Đăng nhập vào trang http://dichvucong.quangnam.gov.vn , chọn “TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN” - Bước 2: Nhập mã số hồ sơ đã được gửi cho tổ chức, cá nhân (13 chữ số, ví dụ: 1907152147265) và bấm nút “Tra cứu” - Bước 3: In thông tin hồ sơ hoặc xem thông tin chi tiết của hồ sơ đã nộp. *Cách 2: Tra cứu bằng thông tin đã đăng ký trên hệ thống - Bước 1: Đăng nhập vào trang http://dichvucong.quangnam.gov.vn sẽ hiện màng hình bấm vào chữ “XEM HỒ SƠ” - Bước 2: Nhập số CMND (nếu là cá nhân) hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, doanh nghiệp); nhập mật khẩu và bấm vào “Xác nhận” - Bước 3: In thông tin hồ sơ hoặc xem thông tin chi tiết của hồ sơ đã nộp.
Để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế m
Nguyễn Thị Tường Vy-Thành phố Hồ Chí Minh-tuongvy98@gmai.com-Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung hỏi:
Để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phải tiến hành như thế nào?
Nội dung trả lời:
Để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý, tổ chức, cá nhân tra cứu TTHC tại địa chỉ http://chulai.quangnam.gov.vn để biết được danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức, cá nhân đến các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh Quảng Nam trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, huyện, thị để nộp hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý. * Cách thức thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 1. Đại diện tổ chức, cá nhân cùng với nhân viên bưu điện kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được Ban Quản lý công khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý. Nếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu được Ban Quản lý công bố công khai thì nhân viên bưu điện có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ. 2. Khi hồ sơ đầy đủ nhân viên bưu điện và đại diện tổ chức, cá nhân lập và cùng ký vào Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do bưu điện phát hành. 3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân để chuyển phát đến Bộ phận tiếp nhận của Ban Quản lý tại Trung tâm Hành chính công. 4. Trường hợp thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí thì nhân viên bưu chính thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định và cấp biên lai thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân; cá nhân, tổ chức nộp phí cho Bưu điện khi thực hiện TTHC.
Để thực hiện hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì
Trần Xuân Vinh-TP Hà Nội-xuanvinhhanoi@gmail.com-TP Hà Nội
Nội dung hỏi:
Để thực hiện hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì thực hiện như thế nào?
Nội dung trả lời:
Để thực hiện hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tổ chức, cá nhân thực hiện những bước sau: Bước 1: Vào trang http://dichvucong.quangnam.gov.vn Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống - Trường hợp đã đăng ký tài khoản: Chọn nút “ĐĂNG NHẬP” , người dùng nhập vào số CMND (đối với cá nhân) hoặc số Giấy phép kinh doanh (tổ chức, doanh nghiệp); nhập mật khẩu và chọn “Xác nhận”. - Trường hợp chưa đăng ký tài khoản Chọn nút “ĐĂNG KÝ”, người dùng chọn “Cá nhân” hoặc “Tổ chức, doanh nghiệp” để nhập thông tin, đồng thời chọn “Đăng ký nhận tin nhắn điện thoại” và chọn nút “đăng ký”. Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến như sau: 1. Chọn nút “NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN” , chọn đơn vị “Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai” và click chuột vào “Tra cứu”. 2. Chọn thủ tục cần nộp hồ sơ trực tuyến 3. Nhấn Chọn ở phần “Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng”, màn hình xuất hiện thông tin người nộp (cá nhân, tổ chức) và nhập thông tin nộp hồ sơ. 4. Nhấn nút Xác nhận, chương trình xuất hiện màn hình khai báo thông tin nhập mã bảo vệ, tải File đính kèm theo đúng thành phần hồ sơ quy định (scan, pdf…). 5. Tiếp tục nhập mã bảo vệ, chọn hình thức nhận kết quả tại (đơn vị nộp hồ sơ hoặc bưu điện) và nhấn nút Nộp hồ sơ, hồ sơ nộp đã hoàn thành, xuất hiện thông báo mã số hồ sơ. Lưu mã số hồ sơ để tiện tra cứu hồ sơ của tổ chức, cá nhân.
Đề nghị cho biết các hình thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai?
Nguyễn Minh Quang-Quảng Ngãi-quangubnd@Gmail.com-Quảng Ngãi
Nội dung hỏi:
Đề nghị cho biết các hình thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai?
Nội dung trả lời:
Để nộp hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức thực hiện như sau: 1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (Số nhà 159B, đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 2. Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 3.Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam (http://dichvucong.quangnam.gov.vn)
Để tra cứu các thông tin liên quan đến môi trường đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đề nghị cho biế
Nguyễn Thu Trang-Huế-huynhthutrang@gmail.com-Huế
Nội dung hỏi:
Để tra cứu các thông tin liên quan đến môi trường đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đề nghị cho biết thông tin liên hệ, truy cập?
Nội dung trả lời:
Để tra cứu các thông tin liên quan đến Khu kinh tế mở Chu Lai, tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ: http://chulai.quangnam.gov.vn. Tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan: Quy hoạch, chính sách đầu tư, danh mục, ngành nghề dự án thu hút đầu tư, các Khu công nghiệp, cơ chế, chính sách ưu đãi, thông tin các Phòng, đơn vị trực thuộc…
Cho biết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
Nguyễn Minh Cảnh-Tam Kỳ, Quảng Nam-nguyenhaidang@gmail.com-Tam Kỳ, Quảng Nam
Nội dung hỏi:
Cho biết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
Nội dung trả lời:
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 37, Luật Đầu tư năm 2014, cụ thể như sau: “1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây: a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư; b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.” Hiện nay thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư nói trên đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh theo địa chỉ: http://dichvucong.quangnam.gov.vn/
Các biểu mẫu thủ tục đầu tư được quy định tại văn bản nào?
Nguyễn Minh Cảnh-Tam Kỳ, Quảng Nam-binhtamky@gmail.com-Tam Kỳ, Quảng Nam
Nội dung hỏi:
Các biểu mẫu thủ tục đầu tư được quy định tại văn bản nào?
Nội dung trả lời:
Hiện nay, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Hãy cho biết các quy định cụ thể về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư ?
Nguyễn Minh Cảnh-Đà Nẵng-binhtamky@gmail.com-Đà Nẵng
Nội dung hỏi:
Hãy cho biết các quy định cụ thể về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư ?
Nội dung trả lời:
Hiện tại việc ký quỹ thực hiện dự án được quy định tại Khoản 1, Điều 27, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau: “Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau: 1. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 2. Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 3. Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư; 4. Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác; 5. Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế”.
Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì tổ chức kinh tế tại Việt Na
Nguyễn Minh Cảnh-Quảng Nam-binhtamky@gmail.com-Quảng Nam
Nội dung hỏi:
Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì tổ chức kinh tế tại Việt Nam có được xem là Nhà đầu tư hay không?
Nội dung trả lời:
Theo Khoản 1, Điều 45, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014, cụ thể: “1. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Vì vậy, Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì tổ chức kinh tế tại Việt Nam được xem là Nhà đầu tư theo quy định nêu trên.

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04