Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Cơ cấu tổ chức

Phân công công tác của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày: 02-12-2019 | Xem: 847

Phân công công tác của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ----> XEM CHI TIẾT

Danh bạ điện thoại

Ngày: 18-11-2019 | Xem: 6457 Danh bạ điện thoại

Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày: 30-12-2018 | Xem: 1221

1. Lãnh đạo Ban: gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban
2. Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc:
- Văn phòng Ban.
- Phòng Quản lý đầu tư.
- Phòng Quản lý doanh nghiệp.
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.
- Trung tâm bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Trung tâm phát triển hạ tầng.

 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04