Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Thi đua - Khen thưởng

Quy chế xét doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Ngày: 22-02-2021 | Xem: 40 Quy chế xét doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch tổ chức trao tặng danh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ V - 2020

Ngày: 22-02-2021 | Xem: 44 Kế hoạch tổ chức trao tặng danh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ V - 2020

Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Ngày: 22-02-2021 | Xem: 59 Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

Tải Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày: 14-05-2020 | Xem: 183

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

TẢI VỀ

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 

TẢI VỀ

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04