Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Giới thiệu thông tin doanh nghiệp

Tình hình hoạt động của Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu KTM Chu Lai

Ngày: 12-11-2019 | Xem: 150

     Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 14 công ty Hàn Quốc thực hiện 19 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 10.662 tỷ đồng, tương đương hơn 470 triệu đô la, trong đó 14 dự án đã đi vào hoạt động. Các công ty này chủ yếu tập trung sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực: may, dệt, nhuộm, phụ trợ ngành dệt may và công nghiệp ô tô  (tập trung tại Khu công nghiệp Tam Thăng) và 01 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc.

    Nhìn chung các doanh nghiệp đi vào hoạt động khoảng 3 năm và đang trong thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đạt được một số kết quả nhất định tính đến tháng 10/2019 như sau:
    - Tổng số doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng Việt Nam
    - Nộp các khoản thuế khác: hơn 400 triệu đồng,
    - Giải quyết việc làm cho hơn 8 nghìn lao động, trong đó người lao động Quảng Nam là hơn 7,5 nghìn người.
    - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2019: 300 triệu USD, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu: 116 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu: 84 triệu USD.

Phòng Quản lý doanh nghiệp


 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04