Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Chế độ báo cáo

Các biểu mẫu báo cáo

Ngày: 18-11-2019 | Xem: 221

Mẫu Báo cáo sử dụng lao động----> Tải về

Mãu Báo cáo lao động ngoài nước -----> Tải về

Mẫu Báo cáo nhu cầu lao động ----> Tải về

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04