Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Kiểm soát thủ tục HC

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Ngày: 12-11-2020 | Xem: 67 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2020

Ngày: 12-11-2020 | Xem: 66 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019

Ngày: 16-12-2019 | Xem: 180

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019

--- XEM CHI TIẾT ---

Báo cáo thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày: 16-12-2019 | Xem: 173

Báo cáo thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

--- XEM CHI TIẾT ---

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04